Boforstrialen

  • Boforstrialen,  Nyheter,  Tävlingar

    Boforstrialen 2022

    Den 19 juni är det dags för Boforstrialen. Starten går kl 10. Boforstrialen kommer köras i de 10 SM sektionerna som har byggts om och lättats upp samt ett enklare gult spår har tillkommit. Kiosk med lättare förtäring kommer att finnas vid klubbstuga. Vi kommer köra i 10 sektioner utspridda över en 2km lång slinga. De flesta sektionerna är placerade i anslutning till eller i närområdet till parkeringen och depån som kommer vara längs med vägen vid klubbstugan.